Venocaps - NL
D-Pearls Pharma Nord NL
Facebook-NL

Bijsluiters

Bijsluiters voor het publiek en samenvattingen van de kenmerken van het product(SKP’s) van de geneesmiddelen voor menselijk gebruik

Het Federaal Agentschap voor Geneesmiddelen en Gezondheidsproducten (FAGG) stelt de bijsluiters en de samenvatting van de eigenschappen van de geneesmiddelen voor menselijk en diergeneeskundig gebruik ter beschikking van het publiek. Door op bovenstaande link te klikken komt u terecht op de zoekpagina voor humane geneesmiddelen. Deze documenten zijn raadpleegbaar in PDF formaat.

Op deze site kan u ook melding maken van ongewenste effecten of reacties. Ook incidenten die optraden na de inname of na het gebruik van geneesmiddelen of gezondheidsproducten kan u hier melden. Onderstaande link leidt u naar de pagina:

Melding van ongewenste effecten / reacties en / of incidenten

Bij onze Franse buren maakt de Agence Nationale des Médicaments et des Produits de Santé (ANSM) het ook mogelijk bijsluiters of eigenschappen op te zoeken op specialiteitsnaam of op de naam van het actief bestanddeel voor de producten die in Frankrijk in de handel zijn

Opzoeken van Franse farmaceutische specialiteiten